Ørsta kyrkjelege fellesråd
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Konfirmasjon

Konfirmasjon er ein flott fest i kyrkja og i familien, -ein fin tradisjon og ei stadfesting på at Gud elskar deg og alltid er med deg. Frå eit kristent perspektiv er Du uendeleg verdifull og Du er svært viktig for andre menneske og naturen. Vi ønsker å formidle kristen livstolking og livsmeistring som kan sette ditt liv i ein større samanheng.

Då du vart døypt, vart du Guds barn og Han lova å alltid vere med deg. Vi ønskjer at du skal oppleve at det framleis gjeld og at du høyrer til i kyrkja.

Om du ikkje er døypt, er du likevel velkomen til å vere konfirmant. Då blir det avtala ein dag for dåp før konfirmasjonen.

 

Førebuing til konfirmasjon handlar om ditt liv og dine spørsmål. Du får høve til å reflektere over livet i eit fellesskap med andre konfirmantar og kyrkjelyden. Konfirmasjon handlar også om å bli betre kjend med kristen tru gjennom kristen tru og tradisjon.


I løpet av konfirmantåret vert det læring, leik og godt fellesskap, og konfirmantleir i delar av vinterferien.
Har du behov for eit spesielt tilrettelagt konfirmantopplegg, så ta kontakt slik at vi kan avtale ein samtale for best mulig tilrettelegging.

KALENDER

søndag 3 mars
Vartdal kyrkje
Ørsta kyrkje
Hjørundfjord kyrkje
torsdag 7 mars
Vartdal kyrkje
fredag 8 mars
Ørsta kyrkje
søndag 10 mars
Ørsta kyrkje
søndag 17 mars
Hjørundfjord kyrkje
Vartdal kyrkje
Ørsta kyrkje
søndag 24 mars
Ørsta kyrkje
torsdag 28 mars
Hjørundfjord kyrkje

Kontaktinfo

Ørsta kyrkjekontor

Vikegata 5.

6150 ØRSTA

Tlf: 700 48 640
Faks: 700 48 641

Epost: postmottak@orsta.kyrkja.no

Opningstider: mandag,onsdag- fredag 10-14, tysdag 11-14