Ørsta kyrkjelege fellesråd
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Konfirmasjon

Konfirmasjon er ein flott fest i kyrkja og i familien, -ein fin tradisjon og ei stadfesting på at Gud elskar deg og alltid er med deg. Frå eit kristent perspektiv er Du uendeleg verdifull og Du er svært viktig for andre menneske og naturen. Vi ønsker å formidle kristen livstolking og livsmeistring som kan sette ditt liv i ein større samanheng.

Då du vart døypt, vart du Guds barn og Han lova å alltid vere med deg. Vi ønskjer at du skal oppleve at det framleis gjeld og at du høyrer til i kyrkja.

Om du ikkje er døypt, er du likevel velkomen til å vere konfirmant. Då blir det avtala ein dag for dåp før konfirmasjonen.

 

Førebuing til konfirmasjon handlar om ditt liv og dine spørsmål. Du får høve til å reflektere over livet i eit fellesskap med andre konfirmantar og kyrkjelyden. Konfirmasjon handlar også om å bli betre kjend med kristen tru gjennom kristen tru og tradisjon.


I løpet av konfirmantåret vert det læring, leik og godt fellesskap, og konfirmantleir i delar av vinterferien.
Har du behov for eit spesielt tilrettelagt konfirmantopplegg, så ta kontakt slik at vi kan avtale ein samtale for best mulig tilrettelegging.

KALENDER

søndag 14 april
Ørsta kyrkje
Vartdal kyrkje
søndag 21 april
Hjørundfjord kyrkje
19:30 Livspust
Ørsta kyrkje
søndag 28 april
Ørsta kyrkje
Vartdal kyrkje
onsdag 1 mai
Ørsta kyrkje
torsdag 2 mai
Vartdal kyrkje
lørdag 4 mai
Ørsta kyrkje
søndag 5 mai
Ørsta kyrkje
Hjørundfjord kyrkje
Ørsta kyrkje
torsdag 9 mai
Vartdal kyrkje
Ørsta kyrkje
Ørsta kyrkje
lørdag 11 mai
Ørsta kyrkje
Ørsta kyrkje
søndag 12 mai
Ørsta kyrkje
Ørsta kyrkje
fredag 17 mai
Vartdal kyrkje
Hjørundfjord kyrkje
søndag 19 mai
Vartdal kyrkje
Ørsta kyrkje
mandag 20 mai
Hovdevatnet
søndag 26 mai
Bondalseidet

Kontaktinfo

Ørsta kyrkjekontor

Vikegata 5.

6150 ØRSTA

Tlf: 700 48 640
Faks: 700 48 641

Epost: postmottak@orsta.kyrkja.no

Opningstider: mandag,onsdag- fredag 10-14, tysdag 11-14